Cykl szkoleń trwa …

 

W dniach 20-21 maja 2019r. obyło się po raz siódmy szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .W szkoleniu udział wzięło 39 pracowników m.in. z ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin    z terenu powiatu zielonogórskiego. W szkoleniu uczestniczyli też członkowie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019r. w Hotelu Sen w Świebodzinie i adresowane będzie do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu świebodzińskiego.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content