Posts by admin

Zapraszamy do udziału w kursach

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Zapraszamy do udziału w kursach”

Aktualnie trwają nabory na kursy rozpoczynające się w październiku tj.:

 • dla osób dorosłych:
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie zaawansowanym
  • kurs adaptacyjny
  • kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej
 • dla nauczycieli:
  • kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
  • kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Informacje i rekrutacja

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5, pok. 113
tel. 95/727 95 36

Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne”

Realizację kursów w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła 23 kwietnia 2018 r. Obecnie swoje kompetencje na kursach języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym podnosi łącznie 40 obywateli Ukrainy. W każdym miesiącu odbywają się również kursy adaptacyjne, w trakcie których obywatele różnych Państw zapoznają się z miastem, ale i regionem lubuskim. Raz w miesiącu odbywają się także kursy zwiększające kompetencje zawodowe, w trakcie których uczestnicy tworzą profesjonalne CV, poznają możliwości i miejsca podnoszenia kwalifikacji, jak również poznają swoje prawa jako pracownicy.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Integracja Dzieci Cudzoziemskich

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Integracja Dzieci Cudzoziemskich”

Akademia im. Jakuba z Paradyża rozpoczęła działania mające na celu integrację dzieci cudzoziemskich, między innymi poprzez kursy języka polskiego prowadzone w szkołach, czy też kursy wyrównujące z matematyki i przyrody. Należy tu podkreślić duże zaangażowanie szkół, których uczniowie biorą udział w Projekcie, a które udostępniają sale oraz dbają o przekazywanie informacji dla uczniów i ich rodziców. Ciekawą formą połączenia procesu integracji z nauką są zajęcia w ramach „Laboratorium młodego naukowca”, w trakcie których uczniowie z różnych szkół, ale i różnych narodowości wykonują liczne doświadczenia, eksperymenty, które uczą. W trakcie zajęć również bawią się i zawiązują przyjaźnie, co jeszcze bardziej wiąże ich z naszym miastem i regionem.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych

Czerwiec 28th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych”

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018r. rozpoczęły swoją działalność punkty informacyjno-doradcze zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Zapraszamy cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego do skorzystania z pomocy pracowników punktów w zakresie administracyjnym, prawnym i psychologicznym. Szczegółowe informacje w zakładce o działaniach realizowanych w ramach Projektu.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content