Posts in Aktualności

Odbyło się ostatnie szkolenie …

Grudzień 19th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Odbyło się ostatnie szkolenie …”

W dniach 18 i 19 listopada 2019r. oraz 9 i 10 grudnia 2019r. w Wiechlicach odbyły się szkolenia z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Były to dwa ostatnie z serii szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniach udział wzięło 77 pracowników m.in.   z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego oraz pracownicy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. W ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” odbyło się 11 szkoleń skierowanych do pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Łącznie przeszkolonych zostało 445 pracowników.

Kolejne szkolenie za nami!

Październik 30th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Kolejne szkolenie za nami!”

W dniach 21-22 października 2019r. w Zielonej Górze obyło się dziewiąte szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniu udział wzięło 41 pracowników m.in. z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i służb prewencji policji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się w dniach 18-19 listopada 2019r. oraz 9-10 grudnia 2019r. w Pałacu Wiechlice i adresowane będą do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego.

Polsko-ukraiński festyn integracyjny

Październik 8th, 2019 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Polsko-ukraiński festyn integracyjny”

W dniu 21 września 2019r. odbył się „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” realizowany w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Organizatorem festynu na zlecenie Wojewody Lubuskiego była Fundacja FOTISMOS oraz Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Celem festynu była integracja rodzin polskich i ukraińskich zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Festyn rozpoczął się o godzinie 10.00 i trwał do godzin wieczornych, tak aby jak najwięcej osób miało możliwość zapoznania się z elementami kultury oraz tradycji polskiej i ukraińskiej, jak również skorzystania z oferowanych atrakcji. Na scenie wystąpił szereg zespołów muzycznych i tanecznych prezentujących pieśni i tańce obu narodów. Zaprezentowali się artyści z zespołu GORYZVIT (Berlin-Niemcy) z pieśniami ukraińskimi, rosyjskimi i polskimi, kwartet wokalny AKORD (Tarnopol-Ukraina), który zaprezentował blok pieśni ukraińskich i polskich. Na scenie pokazał się również zespół DANCE HAYAT (Kijów-Ukraina) z tańcami polskimi, ukraińskimi, cygańskimi i tańcem żydowskim. Blisko półtoragodzinny koncert zagrał zespół SŁOWIANY z Krakowa, który w repertuarze ma utwory śpiewane po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku i serbsku. Po południu odbył się koncert gwiazdy wieczoru – LIMBOSKI. Na koniec festynu wystąpił zespół folkowy Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich z utworami w języku polskim, ukraiński, łemkowskim oraz serbskim. Podczas festynu można było wziąć udział w pokazie kulinarnym gdzie prezentowano jak przygotować barszcz ukraiński, oraz skosztować tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Ponadto uczestnicząc w warsztatach tworzenia biżuterii można było nauczyć się podstaw wyrabiania tradycyjnych korali –  krywulek. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy z animatorami oraz stoisko z watą cukrową i balonami. Jednocześnie podczas festynu można było zapoznać się z ofertą punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców prowadzonych w ramach projektu. Festyn stanowił doskonałą okazję do upowszechniania „dobrych praktyk”, idei integracji międzykulturowej oraz bazę do zacieśnienia kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy. Festyn promował działania integracyjne realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także lokalnej.

 

Zapraszamy do udziału w kursach

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Zapraszamy do udziału w kursach”

Aktualnie trwają nabory na kursy rozpoczynające się w październiku tj.:

 • dla osób dorosłych:
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym
  • kurs języka polskiego dla dorosłych na poziomie zaawansowanym
  • kurs adaptacyjny
  • kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej
 • dla nauczycieli:
  • kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
  • kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Informacje i rekrutacja

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5, pok. 113
tel. 95/727 95 36

Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Trwają kursy języka polskiego oraz adaptacyjne”

Realizację kursów w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła 23 kwietnia 2018 r. Obecnie swoje kompetencje na kursach języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym podnosi łącznie 40 obywateli Ukrainy. W każdym miesiącu odbywają się również kursy adaptacyjne, w trakcie których obywatele różnych Państw zapoznają się z miastem, ale i regionem lubuskim. Raz w miesiącu odbywają się także kursy zwiększające kompetencje zawodowe, w trakcie których uczestnicy tworzą profesjonalne CV, poznają możliwości i miejsca podnoszenia kwalifikacji, jak również poznają swoje prawa jako pracownicy.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Integracja Dzieci Cudzoziemskich

Lipiec 10th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Integracja Dzieci Cudzoziemskich”

Akademia im. Jakuba z Paradyża rozpoczęła działania mające na celu integrację dzieci cudzoziemskich, między innymi poprzez kursy języka polskiego prowadzone w szkołach, czy też kursy wyrównujące z matematyki i przyrody. Należy tu podkreślić duże zaangażowanie szkół, których uczniowie biorą udział w Projekcie, a które udostępniają sale oraz dbają o przekazywanie informacji dla uczniów i ich rodziców. Ciekawą formą połączenia procesu integracji z nauką są zajęcia w ramach „Laboratorium młodego naukowca”, w trakcie których uczniowie z różnych szkół, ale i różnych narodowości wykonują liczne doświadczenia, eksperymenty, które uczą. W trakcie zajęć również bawią się i zawiązują przyjaźnie, co jeszcze bardziej wiąże ich z naszym miastem i regionem.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych

Czerwiec 28th, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Rozpoczęcie działalności punktów informacyjno-doradczych”

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018r. rozpoczęły swoją działalność punkty informacyjno-doradcze zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Zapraszamy cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego do skorzystania z pomocy pracowników punktów w zakresie administracyjnym, prawnym i psychologicznym. Szczegółowe informacje w zakładce o działaniach realizowanych w ramach Projektu.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content