Posts in Bez kategorii

Ostatnie szkolenie za nami …

Wrzesień 30th, 2020 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Ostatnie szkolenie za nami …”

W dniach 14-15 września r. odbyło się ostatnie już szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Tematyką szkolenia były zagrożenia w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi  wynikające z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę DMS Polska z siedzibą w Lublinie. Prowadzącym szkolenie była Pani Agata Witkowska – prezes Fundacji You Can Free Us Polska, której podstawowym celem statutowym jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kompetencje i pogłębili wiedzę w obszarze aktualnej sytuacji dotyczącej przestępstwa handlu ludźmi oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikające z aktualnej sytuacji na świecie, a w szczególności na Ukrainie.

 

Zmiany w obsłudze klienta punktu w Gorzowie Wlkp.

Marzec 17th, 2020 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Zmiany w obsłudze klienta punktu w Gorzowie Wlkp.”

Informujemy, że punkt informacyjno-doradczy w Gorzowie Wlkp. począwszy od dnia 18.03.2020r.udziela porad wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 95/30 300 44 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: lubuskainicjatywagw@wp.pl.

Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy cudzoziemców do punktów informacyjno-doradczych …

Październik 8th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Zapraszamy cudzoziemców do punktów informacyjno-doradczych …”

Informujemy, że w punktach informacyjno-doradczych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze cudzoziemcy przebywający na terenie województwa lubuskiego mogą skorzystać ze wsparcia w postaci pakietów higieniczno-chemicznych. Zapraszamy do punktów!

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”

Wrzesień 17th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny””

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”.

Festyn odbędzie się 21 września 2019 r. na terenie Parku Górczyńskiego. Impreza rozpocznie się o godz.10.00 i będzie trwała do godziny 20.00Na uczestników festynu czeka mnóstwo atrakcji. Na scenie zaprezentują się zespoły muzyczne oraz taneczne prezentujące muzykę i programy artystyczne ukraińskie i polskie. Zobaczymy i posłuchamy: Akord, Goryzvit, Dance Hayat, Lemko Tower oraz Limboski.  Festyn został zaplanowany z myślą o rodzinach polskich i ukraińskich, a więc atrakcje są przewidziane dla dorosłych i dla dzieci. Będzie można wziąć udział w warsztatach wyrabiania biżuterii oraz warsztatach plastycznych. Na festynie można będzie spróbować tradycyjnych dań polskich i ukraińskich. Na dzieci czekają gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz wata cukrowa i stoisko z balonami. Na aktywnych uczestników festynu czekają upominki.

Festyn pt. „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” jest realizowany na potrzeby projektu  „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Już ponad rok pomagamy cudzoziemcom!

Czerwiec 17th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Już ponad rok pomagamy cudzoziemcom!”

Realizacja projektu pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” rozpoczęła się w kwietniu 2018r., a zakończenie działań przewidziane zostało na koniec marca 2020r. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem Projektu jest Wojewoda Lubuski, a partnerem – Akademia im. Jakuba z Paradyża. Działania realizowane w ramach Projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa lubuskiego. Celem jest natomiast doprowadzenie do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, oraz do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki migracyjnej. Projekt „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” oferuje szereg działań skierowanych do cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego mających na celu pomoc w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości”      z uwzględnieniem indywidualnych  potrzeb cudzoziemców w obszarach dotyczących m.in. rynku pracy, edukacji, barier administracyjnych oraz relacji międzykulturowych.

Jednym z głównych działań mających na celu wsparcie cudzoziemców jest prowadzenie dwóch punktów informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.  Każdy z punktów świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie. W punktach zatrudnieni są doradcy integracyjni posługujący się językiem polskim i ukraińskim, swoje usługi oferuje również prawnik i psycholog. Pracownicy punktów chętnie udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów z jakimi na co dzień spotykają się cudzoziemcy, przede wszystkim w obszarze administracyjnym związanym z uzyskaniem dokumentów warunkujących legalny pobyt  w Polce czy też w kwestiach związanych z rynkiem pracy i edukacją.

Po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania punktów zauważyć można, że działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród obywateli cudzoziemskich. Ze gromadzonych danych wynika, że od początku realizacji Projektu do końca marca 2019r. punkty odwiedziło już ponad 2000 cudzoziemców. Oprócz usług oferowanych w punktach informacyjno-doradczych w ramach Projektu cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego, adaptacyjnych i zawodowych.

Kursy języka polskiego realizowane są na poziomie podstawowym i zaawansowanym.Kursy adaptacyjne mają na celu zapoznanie cudzoziemców z ważnymi informacjami na temat regionu i miasta, w tym sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, placówek edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i rozrywkowych. Natomiast kursy zawodowe mają na celu podnieść kompetencje cudzoziemców w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania potencjalnych pracodawców czy też korzystania z ofert pracy zamieszczanych w intrenecie.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach „Lubuskiej Inicjatywy Integracji Cudzoziemców” jest wsparcie dzieci cudzoziemskich. Dzieci mogą skorzystać z kursu języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz z zajęć wyrównawczych w obszarze edukacji przyrodniczo-matematycznej. Ponadto realizowane jest „Laboratorium młodego naukowca” – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w tematach związanych z naukami technicznymi i ścisłymi.

Zapraszamy zatem do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej www.lubuskainicjatywa.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo link do prezentacji zawierającej podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

Prezentacja założeń  projektu FAMI

 

Cykl szkoleń trwa …

Maj 24th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Cykl szkoleń trwa …”

 

W dniach 20-21 maja 2019r. obyło się po raz siódmy szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .W szkoleniu udział wzięło 39 pracowników m.in. z ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin    z terenu powiatu zielonogórskiego. W szkoleniu uczestniczyli też członkowie Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019r. w Hotelu Sen w Świebodzinie i adresowane będzie do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu świebodzińskiego.

 

Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu FAMI

Kwiecień 11th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu FAMI”

W dniach 8-9 kwietnia 2019r. odbyło się kolejne szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji . W szkoleniu udział wzięło 40 pracowników m.in. z ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin, inspekcji pracy z terenu powiatu krośnieńskiego i zielonogórskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019r. w Hotelu ForRest w Zielonej Górze i adresowane będzie do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu zielonogórskiego oraz Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w województwie lubuskim.

 

Kolejne szkolenie w ramach projektu za nami !

Kwiecień 3rd, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Kolejne szkolenie w ramach projektu za nami !”

W dniach 25-26 marca 2019r. odbyło się kolejne szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Było to piąte z jedenastu szkoleń, które realizuje Wojewoda Lubuski w ramach projektu pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .

W szkoleniu udział wzięło 43 pracowników m.in. z: Ośrodków Pomocy Społecznej (w Słubicach, w Sulęcinie, w Cybince, w Torzymiu, w Słońsku), Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz Sulęcinie, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp., Urzędu Miejskiego w Słubicach, Gminy Bogdaniec, Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, PCPR w Sulęcinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019r. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze i adresowane będzie m.in. do pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz innych organów administracji obsługujących cudzoziemców z terenu powiatu krośnieńskiego oraz zielonogórskiego.

 

Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu

Marzec 6th, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu”

Polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawa i obowiązki cudzoziemców oraz występujące różnice kulturowe były tematem kolejnego szkolenia zrealizowanego w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .

Szkolenie odbyło w dniach 25-26 lutego 2019r. W szkoleniu udział wzięło 39 pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu międzyrzeckiego. Uczestnikami szkolenia byli m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin, Centrów Integracji Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciele straży granicznej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 marca 2019r. w Lubniewicach i adresowane będzie m.in. do pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miasta i gmin, powiatowego centrum pomocy rodzinie z terenu powiatu słubickiego i sulęcińskiego.

 

Zapraszamy do punktów informacyjno-doradczych

Marzec 1st, 2019 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Zapraszamy do punktów informacyjno-doradczych”

W ramach projektu realizowanego przez Wojewodę Lubuskiego pn. Lubuska ,,Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa punkty informacyjno-doradcze w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 13 oraz w Zielonej Górze przy ul. Ignacego Krasickiego 25a. Każdy punkt świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu co najmniej 6 godzin dziennie, a jeden dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18ºº (w Gorzowie Wlkp. w każdy poniedziałek, a w Zielonej Górze w każdy wtorek).

Głównymi problemami, z jakimi borykają się cudzoziemcy są skomplikowane procedury uzyskania dokumentów warunkujących legalny pobyt w Polce a także kwestie związane z podjęciem zatrudnienia na terenie Polski. Wsparcia w rozwiązywaniu napotkanych przez cudzoziemców problemów udzielają zatrudnieni w punktach doświadczeni doradcy   integracyjni posługujący się językiem ukraińskim oraz prawnik i psycholog.

Po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania punktów zauważamy, że działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród obywateli cudzoziemskich. Ze gromadzonych danych wynika, że w okresie od 19.06.2018r. do 31.12.2018r. ze wsparcia w punktach skorzystało łącznie około 1216 cudzoziemców. Największym zainteresowaniem cieszą się świadczone w punktach porady integracyjne (1814), następnie porady prawne (136) i psychologiczne (70).

Zapraszamy zatem do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych w punktach. Szczegółowe informacje i kontakt w zakładce „Działania w ramach Projektu” – wsparcie informacyjno-doradcze.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content