Posts in Bez kategorii

Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”

Grudzień 5th, 2018 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców””

W dniach 26-27 listopada br. odbyło się kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu  Azylu, Migracji i Integracji. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrów Integracji Społecznej  i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie szkolenie uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi polityki migracyjnej, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawami i obowiązkami cudzoziemców, występującymi różnicami kulturowymi oraz zasadami skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową. Na kolejne szkolenie adresowane do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu międzyrzeckiego zapraszamy w lutym 2019r.

Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7 115 309.

 

Odbyło się kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu

Październik 19th, 2018 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Odbyło się kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu”

Polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawa i obowiązki cudzoziemców oraz występujące różnice kulturowe były tematem kolejnego szkolenia zrealizowanego w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Szkolenie odbyło się w dniach 15-16 października 2018r. W szkoleniu udział wzięło 42 pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu gorzowskiego (pracownicy ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze). Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

 Kolejne szkolenie odbędzie się w listopadzie 2018 roku i adresowane będzie do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu strzelecko drezdeneckiego.

Odbyło się pierwsze szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”

Wrzesień 19th, 2018 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Odbyło się pierwsze szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców””

W dniach 10-11 września 2018r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w pierwszym z 11 szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie.Tematem szkolenia była polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich prawa i obowiązki jak również występujące różnice kulturowe. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemca w Polsce, poznali różnice międzykulturowe jak również strategie radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

 

Klauzula informacyjna (RODO)

Wrzesień 17th, 2018 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Klauzula informacyjna (RODO)”

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO).

Klauzula informacyjna (RODO)

Wizy – weryfikacja i potwierdzenie przynależności do grupy docelowej

Wrzesień 6th, 2018 Posted by Bez kategorii 0 thoughts on “Wizy – weryfikacja i potwierdzenie przynależności do grupy docelowej”

Grupa docelowa Projektu

Rodzaje wiz

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content