Kursy i Szkolenia

Kursy i szkolenia dla cudzoziemców – obywateli państw niebędących członkiem Unii Europejskiej:

Kursy Języka Polskiego dla Dorosłych

Szkolenia dostosowane do potrzeb słuchaczy, pozwalające na opanowanie języka na poziomie umożliwiającym komunikację.

>

Kursy Adaptacyjne dla Dorosłych

Warsztaty ułatwiające dostosowanie się cudzoziemców do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym.

>

Kursy Języka Polskiego dla Dzieci

Zajęcia dostosowane do wieku dzieci, nauka poprzez zabawę sprzyjająca szybkiemu poznawaniu języka od podstaw.

>

Kursy Wyrównawcze dla Dzieci

Kursy dla dzieci z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej o charakterze wyrównawczym w języku polskim.

>

Laboratorium Młodego Naukowca

Ciekawe i angażujące zajęcia edukacyjne z nauk technicznych i ścisłych dla uczniów szkół podstawowych.

>

Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej

Profesjonalne wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

>

Harmonogram - Kursy Języka Polskiego dla Dorosłych

Uczestnicy: 120 (12 grup po 10 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy
Kursy: - 6 kursów na poziomie podstawowym, każda grupa 20h
- 6 kursów na poziomie zaawansowanym, każda grupa 30h
Terminy kursów: 04.2018-09.2018, 10.2018-03.2019, 04.2019-09.2019, 10.2019-03.2020
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Akademii im. Jakuba z Paradyża, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie językoznawstwa. Zajęcia będą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia w zależności od potrzeb, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą powiadamiani o możliwości realizowania kursu.

Harmonogram - Kursy Adaptacyjne dla Dorosłych

Uczestnicy: 120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy
Kursy: - 24 kursy, każdy po 8h dydaktycznych
Terminy kursów: 04.2018-03.2020
Zakres kursu: Grupa będzie przez cały czas kursu pod opieką właściwie przygotowanego merytorycznie i językowo opiekuna. W ramach każdego kursu uczestnicy zostaną zapoznani z ważnymi informacjami nt. miasta i regionu, sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram - Kursy Języka Polskiego dla Dzieci

Uczestnicy: 40 (8 grup po 5 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
Kursy: - 4 kursy w zakresie podstawowym, każdy 20h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy - 4 kursy w zakresie zaawansowanym, każdy 30h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów: 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kursy Wyrównawcze dla Dzieci

Uczestnicy: 20 (2 grupy po 10 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
Kursy: 2 kursy, każdy 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy
Terminy kursów: 04.2018-12.2018, 04.2019-12.2019
Zakres kursu: Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Zajęcia zwiększające kompetencje w zakresie terminologii z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Do prowadzenia zajęć zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego oraz przedmiotów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Laboratorium Młodego Naukowca

Uczestnicy: 80 (4 grupy po 20 uczestników, 40 dzieci cudzoziemskich, 40 dzieci polskich)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z terenu województwa lubuskiego
Kursy: – 4 kursy, każdy 36h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów: 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane praktyczne zajęcia edukacyjne z nauk technicznych i ścisłych dla uczniów szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych sprzyjające integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiające nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 3 godziny lekcyjne dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanych i przystosowanych do potrzeb dzieci pomieszczeniach
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej

Uczestnicy: 120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy
Kursy: – 24 kursy, każdy po 5h dydaktycznych
Terminy kursów: 04.2018-03.2020
Zakres kursu: Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń będą prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej. Kursy odbywać się będą na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kursy dla Nauczycieli J.Polskiego

Uczestnicy: 30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy: – 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów: 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Szkolenia dla kadry publicznych służb społecznych i rynku pracy – harmonogram szkoleń w poszczególnych powiatach

Uczestnicy:

Kadra publicznych służb społecznych i rynku pracy zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców w środowisku lokalnym tj. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., pracownicy ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Terminy szkoleń dla poszczególnych powiatów:

październik 2018 r. – powiat gorzowski

listopad 2018r. – powiat strzelecko-drezdenecki

luty 2019r. – powiat międzyrzecki

marzec 2019r. – powiat słubicki i sulęciński

kwiecień 2019r. – powiat krośnieński

maj 2019r. – powiat zielonogórski

czerwiec 2019r. – powiat świebodziński

październik 2019r. – powiat wschowski i nowosolski

listopad 2019r. – powiat żagański

grudzień 2019r. – powiat żarski

Zakres tematyczny szkoleń:

Tematyka zaplanowanych szkoleń obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące praw  i obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście prawno-administracyjnym. Ponadto uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, jak również strategie radzenia sobie z konfliktami wynikającymi     z różnic kulturowych.

Rekrutacja

Zaproszenia na poszczególne szkolenia wraz ze szczegółowym harmonogramem i deklaracją przystąpienia do projektu (formularzem zgłoszeniowym) będą kierowane przez organizatora do poszczególnych jednostek zgodnie z planem szkoleń.

Dodatkowych informacji w sprawie szkoleń udziela p. Beata Malarek (Specjalista ds. szkoleń w ramach projektu) – tel. 95 7115 309, e-mail: beata.malarek@lubuskie.uw.gov.pl.

 

 

 

Harmonogram – Kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Uczestnicy: 30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy: – 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów: 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu: W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
Rekrutacja: Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram - Kursy Języka Polskiego dla Dorosłych

 • Uczestnicy:
 • 120 (12 grup po 10 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • Cudzoziemcy
 • Kursy:
 • - 6 kursów na poziomie podstawowym, każda grupa 20h - 6 kursów na poziomie zaawansowanym, każda grupa 30h
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-09.2018, 10.2018-03.2019, 04.2019-09.2019, 10.2019-03.2020
 • Zakres kursu:
 • Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Akademii im. Jakuba z Paradyża, które dostosowane są do pozeb osób niepełnosprawnych. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie językoznawstwa. Zajęcia będą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia w zależności od pozeb, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik ozyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą powiadamiani o możliwości realizowania kursu.

Harmonogram - Kursy Adaptacyjny dla Dorosłych

 • Uczestnicy:
 • 30 (2 grupy po 15 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • - 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik ozyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kursy J.Polskiego dla Dzieci

 • Uczestnicy:
 • 40 (8 grup po 5 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • – 4 kursy w zakresie podstawowym, każdy 20h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
  – 4 kursy w zakresie zaawansowanym, każdy 30h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i pozeb edukacyjnych dzieci. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kursy Wyrównawcze dla Dzieci

 • Uczestnicy:
 • 20 (2 grupy po 10 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • 2 kursy, każdy 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-12.2018, 04.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i pozeb edukacyjnych dzieci. Zajęcia zwiększające kompetencje w zakresie terminologii z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Do prowadzenia zajęć zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego oraz przedmiotów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Laboratorium Młodego Naukowca

 • Uczestnicy:
 • 80 (4 grupy po 20 uczestników, 40 dzieci cudzoziemskich, 40 dzieci polskich)
 • Odbiorcy:
 • uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z terenu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • – 4 kursy, każdy 36h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • W ramach działania zostaną zrealizowane praktyczne zajęcia edukacyjne z nauk technicznych i ścisłych dla uczniów szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych sprzyjające integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiające nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 3 godziny lekcyjne dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanych i przystosowanych do potrzeb dzieci pomieszczeniach
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej

 • Uczestnicy:
 • 120 (24 grupy po 5 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • Cudzoziemcy
 • Kursy:
 • – 24 kursy, każdy po 5h dydaktycznych
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-03.2020
 • Zakres kursu:
 • Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń będą prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej. Kursy odbywać się będą na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Kursy dla Nauczycieli J.Polskiego

 • Uczestnicy:
 • 30 (2 grupy po 15 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • – 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik ozyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Harmonogram – Szkolenia dla Kadry Pomocy Społecznej oraz Rynku Pracy

ul

Harmonogram – Kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

 • Uczestnicy:
 • 30 (2 grupy po 15 uczestników)
 • Odbiorcy:
 • nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
 • Kursy:
 • – 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
 • Terminy kursów:
 • 04.2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
 • Zakres kursu:
 • W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik ozyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
 • Rekrutacja:
 • Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

Kursy dla nauczycieli oraz Kadry Publicznych Służb Społecznych i Rynku Pracy:

Kursy dla Nauczycieli Języka Polskiego

Kursy w zakresie przygotowania nauczyciela do pracy z klasą wielonarodowościową z językiem polskim jako obcym.

>

Szkolenia dla Kadry Publicznych Służb Społecznych i Rynku Pracy

Szkolenia zaangażowanej w działania na rzecz cudzoziemców Kadry Publicznych Służb Społecznych i Rynku Pracy w środowisku lokalnym.

>

Kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Zajęcia zaznajamiające nauczycieli z technikami prowadzenia lekcji w klasach wielonarodowościowych.

>

Punkty informacji i rekrutacji uczestników szkoleń:

W sprawie szkoleń dla nauczycieli:
Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5 , pok. 113
Tel. 95 727 95 36
66-400 Gorzów Wlkp.
W sprawie szkoleń dla kadry pomocy społecznej oraz rynku pracy:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 7 115 309

Formularze rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. F. Chopina 52 blok 5 pok. 113 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content