Punkty Informacyjno-Doradcze

Punkty oferują bezpłatną, profesjonalną pomoc i doradztwo w kwestiach:

Legalizacji Pobytu

Kompleksowe wsparcie merytoryczne podczas starania się o legalizację pobytu na terenie Polski.

Administracyjnych i Prawnych

Pomoc w kwestiach prawnych oraz ułatwienie kontaktu z organami administracji publicznej.

Praw Pracowniczych

Porady dotyczące praw pracowniczych oraz informacje o funkcjonowaniu polskiego rynku pracy.

Doradztwa i Pomocy Integracyjnej

Usprawnienie asymilacji obcokrajowców w nowym, odmiennym środowisku społecznym.

Opieki Zdrowotnej, Psychologicznej i Socjalnej

Informacje o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej oraz systemie pomocy socjalnej.

Opieki nad Dziećmi oraz Łączenia Rodzin

Integracja kulturowa młodych cudzoziemców oraz ułatwianie kontaktu z rodakami na terenie Polski.

Wsparcia udzielają: doradca integracyjny, prawnik i psycholog.

Aby skorzystać z pomocy oferowanej w punktach należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający status w Polsce (np. wiza, karta pobytu czy paszport).

Punkt w Gorzowie WIelkopolskim:

ul. Kazimierza Jagiellończyka 13
Tel. 95 303 00 44
e-mail: lubuskainicjatywagw@wp.pl
Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: od 13:00 do 18:00
Wtorek – piątek: od 10:00 do 15:00

Punkt w Zielonej Górze

ul. Ignacego Krasickiego 25a
Tel. 68 300 04 56
e-mail: lubuskainicjatywazg@wp.pl
Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 8:00 do 13:00
Wtorek: od 13:00 do 18:00

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content