Integracja Dzieci Cudzoziemskich

Akademia im. Jakuba z Paradyża rozpoczęła działania mające na celu integrację dzieci cudzoziemskich, między innymi poprzez kursy języka polskiego prowadzone w szkołach, czy też kursy wyrównujące z matematyki i przyrody. Należy tu podkreślić duże zaangażowanie szkół, których uczniowie biorą udział w Projekcie, a które udostępniają sale oraz dbają o przekazywanie informacji dla uczniów i ich rodziców. Ciekawą formą połączenia procesu integracji z nauką są zajęcia w ramach „Laboratorium młodego naukowca”, w trakcie których uczniowie z różnych szkół, ale i różnych narodowości wykonują liczne doświadczenia, eksperymenty, które uczą. W trakcie zajęć również bawią się i zawiązują przyjaźnie, co jeszcze bardziej wiąże ich z naszym miastem i regionem.

Informacje oraz kontakt w zakładce Kursy i szkolenia.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content