Już ponad rok pomagamy cudzoziemcom!

Realizacja projektu pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” rozpoczęła się w kwietniu 2018r., a zakończenie działań przewidziane zostało na koniec marca 2020r. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem Projektu jest Wojewoda Lubuski, a partnerem – Akademia im. Jakuba z Paradyża. Działania realizowane w ramach Projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa lubuskiego. Celem jest natomiast doprowadzenie do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, oraz do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki migracyjnej. Projekt „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” oferuje szereg działań skierowanych do cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubuskiego mających na celu pomoc w odnalezieniu się w „nowej rzeczywistości”      z uwzględnieniem indywidualnych  potrzeb cudzoziemców w obszarach dotyczących m.in. rynku pracy, edukacji, barier administracyjnych oraz relacji międzykulturowych.

Jednym z głównych działań mających na celu wsparcie cudzoziemców jest prowadzenie dwóch punktów informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.  Każdy z punktów świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie. W punktach zatrudnieni są doradcy integracyjni posługujący się językiem polskim i ukraińskim, swoje usługi oferuje również prawnik i psycholog. Pracownicy punktów chętnie udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów z jakimi na co dzień spotykają się cudzoziemcy, przede wszystkim w obszarze administracyjnym związanym z uzyskaniem dokumentów warunkujących legalny pobyt  w Polce czy też w kwestiach związanych z rynkiem pracy i edukacją.

Po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania punktów zauważyć można, że działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród obywateli cudzoziemskich. Ze gromadzonych danych wynika, że od początku realizacji Projektu do końca marca 2019r. punkty odwiedziło już ponad 2000 cudzoziemców. Oprócz usług oferowanych w punktach informacyjno-doradczych w ramach Projektu cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego, adaptacyjnych i zawodowych.

Kursy języka polskiego realizowane są na poziomie podstawowym i zaawansowanym.Kursy adaptacyjne mają na celu zapoznanie cudzoziemców z ważnymi informacjami na temat regionu i miasta, w tym sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, placówek edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i rozrywkowych. Natomiast kursy zawodowe mają na celu podnieść kompetencje cudzoziemców w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania potencjalnych pracodawców czy też korzystania z ofert pracy zamieszczanych w intrenecie.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach „Lubuskiej Inicjatywy Integracji Cudzoziemców” jest wsparcie dzieci cudzoziemskich. Dzieci mogą skorzystać z kursu języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz z zajęć wyrównawczych w obszarze edukacji przyrodniczo-matematycznej. Ponadto realizowane jest „Laboratorium młodego naukowca” – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w tematach związanych z naukami technicznymi i ścisłymi.

Zapraszamy zatem do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej www.lubuskainicjatywa.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo link do prezentacji zawierającej podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

Prezentacja założeń  projektu FAMI

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content