Kolejne szkolenie za nami!

W dniach 21-22 października 2019r. w Zielonej Górze obyło się dziewiąte szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniu udział wzięło 41 pracowników m.in. z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i służb prewencji policji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w województwie lubuskim. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. Ostatnie dwa szkolenia odbędą się w dniach 18-19 listopada 2019r. oraz 9-10 grudnia 2019r. w Pałacu Wiechlice i adresowane będą do pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców m.in. z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content