O Projekcie

Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Lider Projektu:

Wojewoda Lubuski

Partner Projektu

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Ramy czasowe realizacji projektu

01042018 do 31032020

01042018
do
31032020

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Za wykorzystanie FAMI w Polsce odpowiada Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni rolę Organu Odpowiedzialnego. Część zadań została przekazana do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Organu Delegowanego

W województwie lubuskim za realizację projektu odpowiedzialny jest Wojewoda Lubuski pełniący rolę Lidera projektu we współpracy z Akademią Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. – Partnera projektu.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content