Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”

W dniach 26-27 listopada br. odbyło się kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu  Azylu, Migracji i Integracji. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrów Integracji Społecznej  i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie szkolenie uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi polityki migracyjnej, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawami i obowiązkami cudzoziemców, występującymi różnicami kulturowymi oraz zasadami skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową. Na kolejne szkolenie adresowane do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu międzyrzeckiego zapraszamy w lutym 2019r.

Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7 115 309.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content