Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu

Polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawa i obowiązki cudzoziemców oraz występujące różnice kulturowe były tematem kolejnego szkolenia zrealizowanego w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .

Szkolenie odbyło w dniach 25-26 lutego 2019r. W szkoleniu udział wzięło 39 pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu międzyrzeckiego. Uczestnikami szkolenia byli m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miast i gmin, Centrów Integracji Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciele straży granicznej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 marca 2019r. w Lubniewicach i adresowane będzie m.in. do pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, urzędów miasta i gmin, powiatowego centrum pomocy rodzinie z terenu powiatu słubickiego i sulęcińskiego.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content