Odbyło się kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu

Polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, prawa i obowiązki cudzoziemców oraz występujące różnice kulturowe były tematem kolejnego szkolenia zrealizowanego w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Szkolenie odbyło się w dniach 15-16 października 2018r. W szkoleniu udział wzięło 42 pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu gorzowskiego (pracownicy ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze). Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

 Kolejne szkolenie odbędzie się w listopadzie 2018 roku i adresowane będzie do pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy z terenu powiatu strzelecko drezdeneckiego.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content