Odbyło się ostatnie szkolenie …

W dniach 18 i 19 listopada 2019r. oraz 9 i 10 grudnia 2019r. w Wiechlicach odbyły się szkolenia z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Były to dwa ostatnie z serii szkoleń zrealizowanych w ramach projektu Wojewody Lubuskiego pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W szkoleniach udział wzięło 77 pracowników m.in.   z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego oraz pracownicy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi. W ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” odbyło się 11 szkoleń skierowanych do pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców. Łącznie przeszkolonych zostało 445 pracowników.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content