Odbyło się pierwsze szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”

W dniach 10-11 września 2018r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w pierwszym z 11 szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie.Tematem szkolenia była polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich prawa i obowiązki jak również występujące różnice kulturowe. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemca w Polsce, poznali różnice międzykulturowe jak również strategie radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content