Ostatnie szkolenie za nami …

W dniach 14-15 września r. odbyło się ostatnie już szkolenie w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Tematyką szkolenia były zagrożenia w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi  wynikające z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę DMS Polska z siedzibą w Lublinie. Prowadzącym szkolenie była Pani Agata Witkowska – prezes Fundacji You Can Free Us Polska, której podstawowym celem statutowym jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kompetencje i pogłębili wiedzę w obszarze aktualnej sytuacji dotyczącej przestępstwa handlu ludźmi oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikające z aktualnej sytuacji na świecie, a w szczególności na Ukrainie.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content