Ссылки

Полезные ссылки для иностранных граждан:

По Польше:

 1. MIGRANTinfo.pl
  http://www.migrant.info.pl/strona-glowna.html
 2. Urząd do Spraw Cudzoziemców
  https://udsc.gov.pl/
 3. cudzoziemcy.gov.pl
  https://cudzoziemcy.gov.pl/
 4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  https://www.mswia.gov.pl/
 5. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  https://www.mpips.gov.pl/
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich
  https://www.rpo.gov.pl/

Любуское воеводство:

 1. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
  http://wupzielonagora.praca.gov.pl/
 3. Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa lubuskiego:

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content