Про проект

Любуська ініціатива інтеграції іноземних громадян
Проект фінансується в рамках національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції (FAMI)

Керівник Проекту

Wojewoda Lubuski

Партнер Проекту

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Термін реалізації проекту

01042018 в 31032020

01042018
в
31032020

Метою створеного Фонду притулку, міграції та інтеграції є сприяння ефективному управлінню міграційними потоками та впровадження, зміцнення і розвиток загальної політики щодо надання притулку, додаткового та тимчасового захисту, а також спільної імміграційної політики при дотриманні соціальних прав і принципів, викладених у Хартії основних прав Європейського Cоюзу .

За реалізацію програми Фонду притулку, міграції та інтеграції в Польщі відповідає Департамент прикордонної охорони і міжнародних фондів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, який виступає в характері Відповідального органу. Деякі із завдань були передані в Центр обслуговування європейських проектів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації як до Делеговуваного органу.

У Любуському воєводстві за реалізацію проекту відповідає Любуський воєвода, який є керівником проекту спільно з Академією ім. Якуба з Парадиж в м.Гожув Вєлькопольскі – партнером проекту.

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Перейти до вмісту