Zapraszamy do punktów informacyjno-doradczych

W ramach projektu realizowanego przez Wojewodę Lubuskiego pn. Lubuska ,,Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa punkty informacyjno-doradcze w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 13 oraz w Zielonej Górze przy ul. Ignacego Krasickiego 25a. Każdy punkt świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu co najmniej 6 godzin dziennie, a jeden dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18ºº (w Gorzowie Wlkp. w każdy poniedziałek, a w Zielonej Górze w każdy wtorek).

Głównymi problemami, z jakimi borykają się cudzoziemcy są skomplikowane procedury uzyskania dokumentów warunkujących legalny pobyt w Polce a także kwestie związane z podjęciem zatrudnienia na terenie Polski. Wsparcia w rozwiązywaniu napotkanych przez cudzoziemców problemów udzielają zatrudnieni w punktach doświadczeni doradcy   integracyjni posługujący się językiem ukraińskim oraz prawnik i psycholog.

Po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania punktów zauważamy, że działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród obywateli cudzoziemskich. Ze gromadzonych danych wynika, że w okresie od 19.06.2018r. do 31.12.2018r. ze wsparcia w punktach skorzystało łącznie około 1216 cudzoziemców. Największym zainteresowaniem cieszą się świadczone w punktach porady integracyjne (1814), następnie porady prawne (136) i psychologiczne (70).

Zapraszamy zatem do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych w punktach. Szczegółowe informacje i kontakt w zakładce „Działania w ramach Projektu” – wsparcie informacyjno-doradcze.

 

Copryright © 2018 Lubuski Urząd Wojewódzki Realizacja: Refix.pl

Skip to content